Tuesday, July 07, 2009

Renungan hati..
"Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik dari pada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik dari pada takwa. Aku merenungkan segala jenis amal baik, namun tidak dapat yang lebih baik dari pada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar..."

(Khalifah umar)

2 comments:

Ummu Mishkah said...

a lovely talk... :)

Anonymous said...

kesabaran...harta paling berharga yg boleh ada dalam diri manusia....